Kira Sertifikası Avantajları

Orta/Uzun Vadeli Sabit Getirili Yatırım İmkanı

Kira sertifikası, sahiplerine ürünlerin vade yapısına göre, kısa, orta ve uzun vadelerde sabit ya da değişken getiri imkanı sağlamaktadır. Faizsiz finansman ilkelerine uygun bir şekilde gelir elde etmek imkanı isteyen ya da varlık ya da haklar.

Likidite Avantaji

İhrac, edilen kira sertifikaları Borsa İstanbul’da kote edilmektedir. Faizsiz finansman ilkeleri çerçevesinde ikinci eline icazet verilen kira sertifikaları ikinci el piyasa işlemleri aracılığla nakde dönüştürülebilmektedir. Sertifika sahibi yatırımcılar ihtiyaçları ve nakit akışları doğrultusunda ikinci el piyasa koşulları çerçevesinde diledikleri hallerde vadeden önce kira sertifikalarını tamamen ya da kısmen bu piyasada elden çıkararak nakde çevirebililer.

Kupon Ödeme

Kira sertifikaları, sahiplerine/yatırımcılarına faizsiz finansman ilkelerine uygun dönemsel gelir elde etme hakkı verir.

Varlığa/Haklara Dayalı

İhraç edilen bütün sertifikaların temelinde gerçek bir ticari ilişki ve gözle görülebilir bir maddi gerçeklik istenmektedir.

Vergi Avantajı

1 yıl vadeli mevduat ve katılım fonlarından %12 olarak kesilen stopaj, yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarında %10 olarak uygulanmaktadır. 6 ay ve altındaki vadelere sahip mevduat ve katılım fonlarında uygulanan stopaj kesintisinin %15 olduğu düşünüldüğünde kira sertifikası önemli derecede vergi avantajı sağlamaktadır. Tam mükellef kurumlar için kira sertifikası alım - satımından ve kira ödemelerinden elde edilen kazançlar %0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Elde edilen gelir kurum kazancına dahil edilir. Dar mükellef kurumlar için kira sertifikası alım - satımından ve kira ödemelerinden elde edilen kazançlar %0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir.
Top