Ortaklık Yapısı

Halk Varlık Kiralama A.Ş.’nin 100.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Sermayedeki Payı (TL)
100.000
Sermayedeki Pay Oranı (%)
100%