Kira Sertifikası Nedir?

​Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (III-61.1) Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) kira sertifikalarını:

“Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymettir.” şeklinde tanımlamaktadır.