Kira Sertifikası Avantajları

Kira sertifikası, sahiplerine ürünlerin vade yapısına göre, kısa, orta ve uzun vadelerde sabit ya da değişken getiri imkanı sağlamaktadır. Faizsiz finansman ilkelerine uygun bir şekilde gelir elde etmek imkanı isteyen ya da varlık ya da haklar.

Kira sertifikaları, sahiplerine/yatırımcılarına faizsiz finansman ilkelerine uygun dönemsel gelir elde etme hakkı verir.

İhrac, edilen kira sertifikaları Borsa İstanbul’da kote edilmektedir. Faizsiz finansman ilkeleri çerçevesinde ikinci eline icazet verilen kira sertifikaları ikinci el piyasa işlemleri aracılığla nakde dönüştürülebilmektedir. 

Sertifika sahibi yatırımcılar ihtiyaçları ve nakit akışları doğrultusunda ikinci el piyasa koşulları çerçevesinde diledikleri hallerde vadeden önce kira sertifikalarını tamamen ya da kısmen bu piyasada elden çıkararak nakde çevirebililer.

İhraç edilen bütün sertifikaların temelinde gerçek bir ticari ilişki ve gözle görülebilir bir maddi gerçeklik istenmektedir.